Veckans budskap

Fråga dina änglar

Dina änglar är alltid med dig! Men eftersom himlen respekterar dina fria val så måste du be dem om stöd för att de ska kunna ge dig den hjälp du söker. Framför dina frågor till dina änglar på ett tydligt sätt. Du kan antingen göra det högt eller tyst i ditt huvud. Dina änglar kommer genast att hjälpa dig i enlighet med guds vilja.

Dina änglar kan även ha särskilda budskap till dig angående situation som du frågar om. Sitt tyst på en fridfull plats inomhus eller ute i naturen och be om råd och vägledning. Lägg märke till vilka budskap som du får till dig. Budskapen kan komma till dig genom dina känslor, din hörsel eller din syn, eller så kanske du helt enkelt bara vet svaret! Du kan även be änglarna om att få tecken under dagen som kan leda in dig på rätt väg.

Kärlek & Ljus Lie

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.