Veckans tips

Att skapa mål

Oavsett vilka mål du skapar och vad det än är för mål, så finns det en modell som jag gillar som Olga Rönnberg använder sig av den heter SMART.

  • Specifikt – Jag vill gå ner fem kilo, inte bara jag vill gå ner i vikt
  • Mätbart – Du behöver veta vart du är på väg genom att mäta det
  • Attraktivt – Vi behöver en känslomässig värderingsdriven orsak eller syfte för att vi ska lyckas
  • Realistiskt – Vi behöver vara realistiska när det kommer till vad vi vill åstadkomma, tiden, möjligheterna och utgångsläget.
  • Tidsbestämt – det är skillnad mellan jag vill gå ner fem kilo eller jag vill gå ner fem kilo till julafton, har du ett slutdatum så vet du när målet ska vara uppnått.

Så Modellen SMART är nog inte så dum att följa, om du vill skapa och fullfölja dina mål. Du kan ju använda den att utgå ifrån, jag tror på denna modell. Testa !

Kärlek & Ljus Lie

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.